Česká ekonomika uvízla ve „pasti středních příjmů“, poté co vyčerpala veškeré faktory růstu, tvrdí Hospodářská komora.

Česká ekonomika uvízla ve „pasti středních příjmů“, poté co vyčerpala veškeré faktory růstu, tvrdí Hospodářská komora.

Česká republika se dostala do ekonomické pasti středních příjmů, ukázala nedávná analýza Hospodářské komory. Ztratila své konkurenční výhody a vyčerpala faktory růstu, které jí doposud umožňovaly prosperovat. Důsledkem této situace bude pravděpodobná dlouhodobá stagnace ekonomiky, pomalý růst mezd a nižší životní úroveň obyvatel.

V minulosti čerpal český ekonomický růst z otevřenosti zahraničním investicím a využití technologických postupů s vysokým zapojením pracovní síly. Nicméně podle analytiků Hospodářské komory většina sbližování s průměrem Evropské unie proběhla před rokem 2008, kdy vypukla globální finanční krize. Po této době se růst ekonomiky zpomalil.

V letošním roce se očekává pokles české ekonomiky, což je kontrast k původním odhadům Ministerstva financí o růstu. Srovnání s Polskem je zvláště výmluvné. Zatímco Česko dosáhlo sbližování s průměrem EU do roku 2009 o 14 procentních bodů, po roce 2009 se toto číslo snížilo na čtyři body. V případě Polska bylo sbližování o dvacet bodů od roku 2009.

Hospodářská komora tvrdí, že jedním z klíčových problémů je nedostatečná přidaná hodnota v české ekonomice. Česko zaostává v mezinárodním měřítku a patří až na 24. místo z 27 evropských zemí vytvářejících přidanou hodnotu. Toto vytváří situaci, kdy se česká ekonomika nemůže vymanit z pasti středních příjmů a přejít k produkci s vyšší přidanou hodnotou.

Aby se Česko mohlo posunout směrem k vyšší přidané hodnotě, bude potřeba intervence jak ze strany soukromého sektoru, tak státu. Hospodářská komora zdůrazňuje význam investic do inovací a výzkumu, jak ze strany firem, tak ze strany státu. Státní intervence bude nezbytná k podpoře investic do infrastruktury a také k motivaci firem k inovačním aktivitám.

V současné době vede Německo a Rakousko v investicích do výzkumu ve srovnání s Českem. I když české firmy zvýšily své výdaje na výzkum a vývoj v poměru k HDP, stále zaostávají za průměrem EU. Experti zdůrazňují potřebu zvýšit investiční aktivitu státu a oddělit investiční rozpočet od běžného.

Celkově lze říci, že Česká republika čelí výzvám, které vyžadují strategický přístup ke zvýšení přidané hodnoty ekonomiky. Aby se vyhnula dlouhodobé stagnaci, musí zahájit kroky směrem k inovacím, výzkumu a vyšší přidané hodnotě ve výrobě.

Jan Horák