Více než 10 % mládeže trpí duševními problémy, ukazuje studie.

Děti, teenageri a mladí dospělí mají stále častěji problémy se duševním zdravím, jak uvádí nová analýza publikovaná Americkou lékařskou asociací (AMA). Tým výzkumníků z univerzit v Brazílii a Kanadě ve svém výzkumu varoval před obdobím dětství a rané dospělosti, kdy dochází k „zvýšené náchylnosti k vzniku duševních poruch“. Podle dat z Global Burden of Disease z roku 2019, které využili, žije globálně s diagnostikovatelnou duševní poruchou více než 1 z 10 (nebo 293 milionů) jedinců ve věku 5 až 24 let.

AMA oznámila, že tato zjištění budou zveřejněna v časopise JAMA Psychiatry koncem ledna. Dále tým zjistil, že „asi pětina všech postižení způsobených nemocemi“ může být přičítána „duševním poruchám“ ve věkové skupině 5-24 let, což podle nich „zahrnuje přibližně čtvrtinu zátěže duševních poruch v průběhu celého životního cyklu“. Tým doporučil provést další výzkum zaměřený na užší věkové skupiny.

„Duševní poruchy jsou spojeny s vysokou mírou vysokým výskytem opuštění školy, nízkou ekonomickou produktivitou, uvězněním, sebevraždou a bezdomovectvím, stejně jako s dalšími nepříznivými důsledky, které ovlivňují jednotlivce, rodiny a celou společnost,“ uvedli výzkumníci.

Jiný nedávný výzkum identifikoval šíření sociálních médií jako faktor zhoršování duševního zdraví mladých lidí. Zakladatel společnosti Meta, Mark Zuckerberg, se v lednu omluvil rodičům, jejichž dětem ublížilo používání aplikací jeho společnosti, včetně Facebooku a Instagramu.

Průzkum zveřejněný společností Gallup v loňském roce naznačil, že silné vazby mezi rodiči a dětmi mohou pomoci zmírnit negativní účinky sociálních médií.

ČÍST  Více než 5 300 vážně zraněných Gazečanů čeká na evakuaci.