V Švýcarsku byla objevena ohromující, dobře zachovaná rukavice stará 600 let.

Středověký rytíř se po vítězné bitvě vrací do švýcarského hradu. S radostným pokřikem odhazuje své cenné rukavice v kovárně. Jak spěchá na oslavu, zůstávají schované v temném rohu. Není to tak dávno, co vypukl požár, který zničil kovárnu a rukavice byly ztraceny na více než 600 let.

OK, tak možná to takhle nestalo. Ale možná ano. Když je objeveno tak úžasně zachovalé brnění z tak dávné doby, je těžké nezačít romanticky spekulovat o jeho původu.

Demoliční práce poblíž hradu Kyburg, severovýchodně od Curychu, ohrozily místo, které bylo známé jako místo středověkého města. Proto byl proveden záchranný archeologický výzkum v zimě 2021 a na začátku roku 2022. „Věděli jsme, že všechny archeologické nálezy v zemi budou během této stavební práce zničeny,“ uvedla vedoucí vykopávek Lorena Burkhardtová.

Archeologové objevili tkalcovský sklep, který vyhořel ve 14. století. Většina nalezených předmětů byla prostá: kladivo, kleště, pinzety, klíče. Ale naznačovalo to, že v této oblasti se prováděla i kovářská práce.

A pak přišel velký objev. Téměř kompletní železná rukavice pro pravou ruku z 14. století a některé části pro levou ruku. Podle Curyšské kantonální archeologie, tělesa odborníků zaměstnaných místní vládou, kteří tento objev oznámili tento měsíc, byla většina ostatních rukavic nalezených v průběhu let z pozdějšího období. A zatímco ve Švýcarsku se objevily některé z 14. století, „žádný z těchto kusů není tak dobře zachovalý a neodhaluje tolik detailů designu a dekorace jako rukavice z Kyburgu“, uvedla skupina.

Rukavice pravděpodobně nosil středověký voják nebo rytíř, ale zatím není jasné, kdo je nosil a k jakému účelu.

„Známe náhrobky rytířů ze 14. století, kteří nosili podobné rukavice,“ uvedla Burkhardtová. „Nicméně nakonec nemůžeme říct, zda byly rukavice skutečně vyrobeny pro rytíře nebo pro někoho jiného, kdo se potřeboval vybavit pro válku.“

ČÍST  Cesta německého ministra zahraničí do Džibutska byla přesměrována kvůli chybějícímu povolení.

Ale jsou zde náznaky, které poukazují na vysoký status nositele. „Jisté je, že rukavice byly vyrobeny vysokou úrovní a jejich pořízení bylo příslušně drahé,“ uvedla Burkhardtová. „Je tedy pravděpodobné, že rukavice byly určeny pro šlechtice nebo jinou vysokou osobu.“

Prsty rukavice se sklápějí ve čtyřech místech, aby umožnily pohyb; jednotlivé železné plátky jsou vrstveny na sebe a spojeny revíry. Materiál uvnitř rukavice byl pravděpodobně kůže nebo textil.

„Je také pozoruhodné, jak dobře je kus zachovalý,“ řekla Burkhardtová. „Kromě jedné přerušení jsou všechny železné komponenty pravé ruky zcela zachovalé.“

„Skutečnost, že jsme našli pláty rukavice spolu s těmito dalšími předměty, naznačuje, že byl kus brnění vyroben v kovárně,“ uvedla Burkhardtová. „Je také možné, že byl ve dílně na opravu, i když jsme zatím nebyli schopni zjistit žádné zjevné poškození nebo stopy opravy.“

Rukavice bude v září po dobu tří týdnů vystavena v hradě Kyburg. „Teprve na začátku zkoumání tohoto předmětu jsme,” uvedla Burkhardtová.

I když je takový výjimečný nález učiněn, nezodpovídá každá historická otázka. Do mezer se používá dohadování a někdy i legenda.

Nejslavnějším švýcarským rytířem té doby byl Heinrich von Winkelried. Ačkoli záznamy ukazují, že takový rytíř skutečně existoval, příběh o tom, že zabije draka sám o sobě kopím, je samozřejmě nepravdivý. A jistě nedávno nalezená rukavice mu nepatřila.

Nebo ano?