UK varuje před potravinovou krizí způsobenou válkou a sucho

V nemocnici Ayder v Mekelle, hlavním městě etiopské regionu Tigray, jsou chodby plné ruchu typického pro rušná zdravotnická zařízení. Ale v oddělení pediatrie panuje v nemocničních pokojích klid. Zde leží děti, bezmocně svědčící nejnovější potravinové krizi, která postihla severní Etiopii. Většinou se jedná o kojence, kteří trpí vážnou akutní podvýživou. Jejich matky sedí tichounce u jejich postelí, hledíc do dálky a tisknouc své děti k prsům, doufajíc, že mléko, které mají, jim přinese záchrannou spásu, po které tak touží. Vždyť i ony a celá Etiopie znovu trpí ničivým dědictvím konfliktu a sucho, dvou zlých duchů, které v posledních letech zničily farmy a úrodu a donutily miliony lidí opustit své domovy. Vláda uvádí, že 16 milionů lidí po celé zemi čelí nedostatku potravin, z nichž téměř polovina trpí stavem naléhavého nebo vážného nedostatku potravin. To znamená, že mnozí nejsou jen hladoví, ale umírají hlady. Proto se 23letá Tsega Tsigabu a její čtyřměsíční syn Kidisty nacházejí v nemocnici Ayder. Její rodina byla zemědělci, ale jejich úroda selhala a přestěhovali se do Mekelle, aby přežili. Stejně jako mnoho dalších skončili v táboře pro lidi nuceně vystěhované ze svých domovů. Manžel Tsegy byl v armádě, ale zranil si ruku a nemůže pracovat. Tsega vzala své dítě na očkování a sestry okamžitě viděly, že je podvyživené. „I když jsem byla těhotná, nedostávala jsem vyváženou stravu,“ říká Tsega. „Neprodukovala jsem dostatek mateřského mléka, a proto se dítě vyvinulo podvýživou. Prostě jsem doma neměla dost na jídlo.“ „Je zřejmé, že hrozí hladomor, pokud nyní nezasáhneme,“ říká britský africký ministr Andrew Mitchell BBC. Lékaři v nemocnici nám říkají, že počet hospitalizovaných vážně podvyživených dětí se od roku 2020, kdy začala válka mezi tigrayskými silami a etiopskými a eritrejskými armádami, zdvojnásobil. Příměří bylo dohodnuto v roce 2022, ale dopady konfliktu stále přetrvávají a nejméně milion lidí stále nemůže se vrátit domů a zůstává v regionu. S britským africkým ministrem Andrewem Mitchellem jsme se vydali do Agulae, což je hodinu jízdy na sever do kopců, kde klinika hodnotila děti z okolních vesnic. Sledoval, jak úzkostlivé matky stojí ve frontě, aby jim měřili obvod paží jejich dětí: čím méně masa na kosti, tím pravděpodobnější je podvýživa. Sestry mu ukázaly své grafy a všechny vyprávěly podobný příběh o zhoršující se situaci. „Je zřejmé, že hrozí hladomor, pokud nyní nezasáhneme,“ řekl pan Mitchell BBC. Mnoho lidí skončilo v táborech poté, co byli nuceni se přestěhovat kvůli selhání úrody. „Existují vážné ukazatele nebezpečí hladomoru. Když se mě zeptáte, zda v Etiopii právě probíhá hladomor, odpovídám ne, a máme sílu ho zastavit. Ale pokud nyní nepřijmeme potřebná opatření, hrozí, že hladomor pohltí tuto zemi zničenou válečným konfliktem, který již tolik utrpěla,“ slíbil Brittánie poskytne dalších 100 milionů liber na pomoc až třem milionům matek a dětí v Etiopii přístup k zdravotní péči; nový fond na poskytování léků a očkování určených k ukončení předcházení předvídatelným úmrtím. Ale je hladomor v Etiopii skutečně pravděpodobný? Mezinárodní humanitární organizace jsou opatrné při používání toho, co někteří nazývají „F-slovem“. Má přesnou technickou definici – 20% domácností čelí extrémnímu nedostatku potravin, 30% dětí do pěti let trpí akutní podvýživou a každý den umírá dva lidé z deseti tisíců. Málokdo naznačuje, že tyto kritéria byla formálně splněna v Etiopii. Ale pro Getachewa Redu, prezidenta dočasné regionální správy Tigray, jsou tyto definice zbytečné. Řekl BBC, že v Tigray probíhá „rozvíjející se hladomor“. Počet těch, kteří „hledí smrti do očí“, se neustále zvyšuje, řekl nám a kritizoval mezinárodní společenství za svou „bezvýznamnou“ reakci. V Tigrayu probíhá „rozvíjející se hladomor“, říká Getachew Reda, prezident dočasné regionální správy Tigray. „Jedno vím, že tisíce lidí, kteří by jinak byli schopni sami sebe živit, nejsou schopni se živit a umírají hlady,“ řekl pan Getachew. „Ať už tomu říkáte hladomor nebo riziko hladomoru nebo potenciální hladomor, pro mě je to jen akademická otázka… To, co se stalo v roce 1985, by například bylo malicherné ve srovnání s tím, co se nám nyní rozvíjí před očima.“ Odkazoval na ničivé krize z poloviny 80. let, když v Tigray a jinde zemřelo mnoho stovek tisíc lidí na hladomor. Silná zpravodajská činnost BBC o humanitární katastrofě vyvolala vlnu publicity a kampaně, včetně koncertu Live Aid, který vedl hudebník Bob Geldof. Tato srovnání rozčilují federální vládu v Addis Abebě, která popírá, že by zde byl hladomor. Shiferaw Teklemariam, komisař etiopské komise pro řízení rizik přírodních katastrof, řekl, že Etiopie je obětí klimatických změn. Varoval regionální vlády před politizací této otázky a vyzval je a mezinárodní společenství, aby udělali více. „Nikdo opravdu neví, jak vážná je tato krize, protože je obtížné získat tvrdá data,“ řekl Shiferaw BBC. „Omezený je přístup médií. Mnoho oblastí na severu je pro humanitární organizace kvůli pokračujícím bojům, zejména v

ČÍST  Jaká je role Joka Widoda v indonéských volbách?