Odmítnutí Maďarska sankcionovat Rusko prověřuje Evropskou unii před summitem ohledně Ukrajiny

Leaders of the European Union (EU) are gathering in Brussels with the aim of approving a significant multibillion euro fund for Ukraine. This fund is intended to provide financial support to Ukraine for the next four years, regardless of battlefield developments or potential cuts in support from the US Congress. However, Prime Minister Viktor Orban of Hungary is posing a barrier to this approval, as he continues to demand an annual veto on the spending. Achieving unanimity among the 27 EU member states for such a deal seems unlikely while a compromise with Orban remains elusive. EU leaders have made it clear that they are prepared to take whatever measures are necessary to support Ukraine, even if it means working around or punishing Orban. However, the bigger issue that has emerged is what the EU will do about Hungary’s problematic behavior.

Hungary, a small country that contributes only 1 percent to the EU’s economic output, has been a major headache for the bloc. It has been at odds with the EU for years due to its violations of EU norms and values, particularly concerning the rule of law. Hungary has consistently hindered various European initiatives, including sanctions against Russia and Sweden’s bid to join NATO. However, Hungary’s role as a disruptor in the EU’s efforts to stand united in support of Ukraine, along with Orban’s close alliance with Russian President Vladimir Putin, is now seen by EU leaders as a security threat to Europe that cannot be tolerated. This standoff with Orban is different from previous ones and may indicate a deeper rupture within the EU.

Despite facing threats and reprimands from EU partners, Orban has persisted in leading Hungary down an illiberal path. This has given Orban a prominent role on the international stage but has also proven to be increasingly costly for Hungary. The EU’s executive branch, the European Commission, has frozen billions of euros in funds due to Hungary’s legal discrimination against the LGBTQ+ community, dismantling of anti-corruption structures, and interference with the judiciary. Although Hungarian officials have promised reforms and implemented some changes in exchange for unfreezing funds, Orban has used his veto power to extract concessions whenever the EU has required unanimity on decisions, particularly regarding support for Ukraine and sanctions against Russia.

ČÍST  Nejvyšší soud OSN rozhoduje o Izraelské válce v Gaze: Aktualizace v reálném čase

Orban has also gained political advantage domestically by portraying the EU as a „woke globalist“ boogeyman that he is protecting Hungary from. Hungary has blamed the EU for its economic, demographic, and other problems, using it as a convenient scapegoat. The EU, however, has significant leverage and will seek to use it to reach a compromise with Orban at the summit. Hungary has been one of the largest beneficiaries of EU funding, making it heavily dependent on the bloc’s financial support. With Hungary’s recent economic struggles, it needs European money more than ever to revive growth, fill budget gaps, and restore confidence in its currency.

Orban’s behavior has not only become more obstinate but also more difficult to predict, according to EU partners. EU officials have resorted to psychoanalyzing him due to the lack of clear indicators of his next moves. The prevailing assumption has been that Orban is primarily motivated by financial gain, and that offering him concessions would sway his objections to EU policies on Ukraine. However, Orban insists that his opposition to sanctions against Russia and further support for Ukraine is based on principles rather than money. He wants the disbursement of EU funds to be subject to annual unanimous approval to safeguard EU money. While many interpret this demand as a way for Orban to weaponize his veto and demand withheld funds, there are other theories, including suggestions that he has received payments from Putin or that he believes his conservative, anti-migration, and pro-Russian views are gaining traction as political tides shift.

Regardless of the underlying motivations, EU leaders‘ frustration with Orban will be evident at the summit. If an agreement on Ukraine cannot be reached, calls for further isolation of Orban are likely to grow. However, finding ways to counter Orban’s influence will be challenging, as the EU is designed to be a permanent union and there is little appetite for drama ahead of the European Parliament elections in June. If Orban changes his stance at the summit, his peers will be willing to present it as a personal victory for him. However, going forward, he will need a new approach and may struggle to find allies in the room. Orban’s bad-faith actions and uncompromising attitude have left him with limited political support, and the stakes are now higher than ever. He has chosen a difficult battle to fight.

ČÍST  Tisíce protestují v Izraeli a volají po rezignaci Netanjahua

(Translation to Czech):
Vůdci Evropské unie se sejdou ve čtvrtek v Bruselu s cílem schválit historický miliardový fond pro Ukrajinu, který pomůže udržet zemi na hladině po dobu čtyř let, bez ohledu na to, co se děje na bojišti, nebo v americkém Kongresu, který hrozí omezit podporu. Jednou věcí, která jim brání, je maďarský premiér Viktor Orbán. Znovu. Kompromis s panem Orbánem, který požadoval roční veto na výdaje, zůstává neuchopitelný, což znamená, že jednomyslnost, která je pro takovou dohodu mezi 27 státy EU vyžadována, se zdá být stále nedosažitelná. Pokud pan Orbán bude nadále stát v cestě, vůdci EU jasně naznačili, že jsou připraveni udělat cokoli, co je potřeba, aby podpořili Ukrajinu, a jsou připraveni s ním pracovat – nebo ho dokonce potrestat. Ale i kdyby zbývajících 26 vůdců nebylo nuceno pokračovat bez pana Orbána, větší problém je nyní pevně na prvním místě: Co udělá EU se svým problémem Maďarska?Maďarsko, malá země, která představuje pouze 1 procento ekonomického výstupu bloku, bylo velkou bolestí hlavy.Je v rozporu s EU již několik let kvůli svým přestupkům proti normám a hodnotám EU týkajícím se právního státu. A pravidelně zpomaluje, osekává nebo brzdí řadu evropských ambicí, včetně některých sankcí proti Rusku, stejně jako snahy Švédska vstoupit do NATO.Ale role Maďarska jako rušiče v úsilí EU sjednotit se za Ukrajinu a osobní spojenectví pana Orbána s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jsou nyní považovány jeho kolegy za bezpečnostní hrozbu pro Evropu. A je to ta, říkají, kterou nebudou tolerovat.To znamená, že současný pat mezi pánem Orbánem a ostatními vůdci EU je kvalitativně odlišný od předchozích a může naznačovat hlubší roztržku.Strach a pokladPřes narůstající hrozby a výtky ze strany svých partnerů EU, pan Orbán trvá na tom, že zemi vedl hlouběji po neliberální cestě.Tato cesta mu sice přinesla nadměrnou pozornost, ale stala se také stále dražší pro jeho zemi.Maďarská právní diskriminace lidí L.G.B.T.Q., její demontáž protikorupčních struktur a její zasahování do soudnictví vedly Evropskou komisi, výkonný orgán EU, k zmrazení desítek miliard eur ve fondech, dokud Maďarsko neudělá změny.Maďarští činitelé se snažili přesvědčit komisi, že reformy přicházejí, a provedli některé změny výměnou za zmrazené prostředky. Ale pokaždé, když se blok musel rozhodnout jednomyslně – zejména pokud jde o podporu Ukrajině a sankce vůči Rusku -, pan Orbán využil příležitosti k tomu, aby využil svého práva veta jako páky k vynucení ústupků.Je tu politická výhoda také pro pana Orbána doma. Od svého zvolení v roce 2010 byl blok pro jeho politickou identitu klíčový. Představil ho jako „probuzeného globalistu“, před kterým Maďarsko chrání.SEU se stala záchytným bodem pro problémy Maďarska s ekonomikou, demografií a dalšími problémy – a snadným boxovacím pytlem, který pan Orbán používá k tomu, aby se pokusil postavit se jako vůdce pan-evropského hnutí ve jménu obrany národní svrchovanosti a tradičních hodnot.Ale EU má také dost páky a bude se snažit ji využít při hledání kompromisu s panem Orbánem na summitu ve čtvrtek.Jen málo zemí získalo z fondů EU více než Maďarsko. Blok byl dosud maďarskou pokladnou, zdrojem nezbytného financování, ze kterého pan Orbán čerpal, aby rozšířil dotace a dary, které zase posílily jeho politickou pozici.Předtím, než spory s Bruselem přerušily tok peněz, bylo Maďarsko třetím největším čistým příjemcem prostředků EU, což znamená, že z rozpočtu EU vybíralo miliardy eur více, než do něj vložilo, podle Centra pro evropskou politiku, německého výzkumného ústavu.Po propadu do recese v roce 2023 potřebuje Maďarsko

ČÍST  Bělorusko posílá děti z okupované Ukrajiny na výcvik s běloruskou armádou