Obvinění vzneseno proti bývalému úředníkovi SBU obviněnému z únosu a mučení obyvatel Melitopolu.

Ukraine’s Security Service (SBU), in coordination with the State Bureau of Investigations (SBR), has announced charges against a former SBU official accused of abducting and torturing local residents in occupied Melitopol. The announcement was made on Feb. 9.

Serhiy Handzha, who has been living in exile in Russia since 2014, is said to have collaborated in the „organized mass persecution, abductions and torture of locals,“ as well as suppressing resistance to the Russian invasion in the region, according to the SBU.

Handzha, a high-ranking SBU official under ex-President Viktor Yanukovych, headed the Russian Federal Security Service in occupied Melitopol in Zaporizhzhya Oblast shortly after Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February 2022.

„People were abducted directly from the streets or from their own homes and then taken to Russian torture chambers,“ alleged the SBU. „Severe torture was applied to the victims in the (torture chambers).“

The maximum sentence for collaboration under Ukraine’s criminal code is up to 15 years in prison.

„Comprehensive measures are currently being taken to bring the perpetrator to justice for crimes against Ukraine,“ added the SBU.

Since 2015, Handzha has been listed as an international fugitive and wanted by Ukraine for treason. In February 2021, Ukraine’s National Security and Defense Council revoked all of Handzha’s state awards and titles.

We’ve been working hard to bring you independent, locally-sourced news from Ukraine. Consider supporting the Kyiv Independent.

Ukrajinská Bezpečnostní služba (SBU) ve spolupráci se Státním úřadem pro vyšetřování (SBR) oznámila, že podala obvinění v nepřítomnosti proti bývalému úředníkovi SBU, který je obviněn z únosu a mučení místních obyvatel v okupovaném Melitopolu. Oznámení bylo učiněno 9. února.

ČÍST  Penix Jr. vede Washington přes Texas a do finále o národní titul proti Michiganu.

Serhiy Handzha, který žije v exilu v Rusku od roku 2014, je obviněn z údajné spolupráce na „organizovaném hromadném pronásledování, únosu a mučení místních obyvatel“ a potlačování odporu proti ruské invazi v regionu, uvedla SBU.

Handzha, vysoký úředník SBU za bývalého prezidenta Viktora Janukovyče, vedl Ruskou federální bezpečnostní službu v okupovaném Melitopolu v Zaporizhzhya Oblasti krátce po plnohodnotné invazi Ruska na Ukrajinu v únoru 2022.

„Lidé byli přímo unášeni z ulic nebo ze svých vlastních domovů a následně převezeni do ruských mučíren,“ tvrdí SBU. „V (mučírnách) bylo obětem aplikováno těžké mučení.“

Maximální trest za spolupráci podle ukrajinského trestního zákoníku je až 15 let vězení.

„Provedení rozsáhlých opatření, která mají přivést pachatele před soud za zločiny proti Ukrajině, je v současné době realizováno,“ dodala SBU.

Od roku 2015 je Handzha uváděn jako mezinárodní uprchlík a je hledán Ukrajinou pro velezradu. V únoru 2021 ukrajinská Rada pro národní bezpečnost a obranu odvolala všechna Handzha státní vyznamenání a tituly.

Tvrdě pracujeme na tom, abychom vám přinášeli nezávislé zpravodajství z Ukrajiny. Zvažte podporu Kyiv Independent.