Co znamená zadržování finančních prostředků pro UNRWA pro Gazu?

Od začátku konfliktu se měsíční příděl na rozpočet zvýšil z 12 milionů dolarů na 47 milionů dolarů, uvedl Tom White, ředitel UNRWA pro pásmo Gazy.

Tato dodatečná částka umožnila zakoupit mouku pro 350 000 rodin, 14 milionů potravin včetně konzervovaného masa a sáčků sušených cizrny, matrace, deky a kuchyňské sady, distribuci 20 milionů litrů vody a výstavbu latrín.

Většina pomoci, kterou UNRWA distribuuje, je hrazena z prostředků dárců, uvedla paní Touma.

Přesto tvrdí úředníci, že tok pomoci je v porovnání s potřebou zanedbatelný. „Je to absolutní minimum,“ řekl pan White a dodal, že UNRWA doufala, že bude moci získat dalších 166 milionů dolarů měsíčně k řešení krize.

Kolik peněz je ještě k dispozici?

Někteří zaměstnanci UNRWA mají kriticky důležité úkoly, včetně řízení útulků, údržby vodní infrastruktury, dokumentování příjezdu pomocných vozidel, sběru pevných odpadů a poskytování zdravotní péče, řekl pan White.

Většina zaměstnanců agentury je placena z jejího hlavního rozpočtu. Avšak pouze 3 000 ze 13 000 zaměstnanců agentury v současnosti pracuje. Většina těch, kteří nepracují, jsou učitelé, kteří tvoří většinu pracovní síly UNRWA v Gaze. Školy jsou uzavřeny od začátku války a mnoho z nich slouží jako útočiště pro vysídlené osoby. Přesto UNRWA nadále vyplácí mzdy všem svým zaměstnancům.

Nyní, podle pana Whitea, pokud dojde k vyčerpání finančních prostředků pro hlavní rozpočet, narůstá riziko, že kritičtí pracovníci opustí svá místa.

„Bez nich selže celý systém,“ řekl.

ČÍST  Pentagon říká, že americké vrtulníky potopily 3 houthi lodě v Rudém moři.