20% druhů migrujících živočichů chráněných OSN čelí vymření v důsledku lidské činnosti.

12. února (UPI) – Téměř polovina ze více než 1 100 migrujících druhů, které se zavázali chránit signatáři smlouvy Organizace spojených národů, je ve sestupu a jedna z pěti může vyhynout, uvedl v pondělí Program OSN pro životní prostředí (UNEP).

První zpráva o stavech migrujících druhů na světě viní lov, rybolov a zemědělství a ztrátu přirozeného prostředí za pokles populací 44% druhů uvedených v Rámci smlouvy o migrujících druzích a za tlačení 22% z nich na pokraj vyhynutí, uvedl UNEP v tiskové zprávě.

Dalších 399 druhů, které nejsou pokryty Rámcem smlouvy o migrujících druzích, je ohroženo vyhynutím nebo jím brzy bude.

Negativní dopady znečištění způsobeného člověkem na potravní řetězce a první důkazy, že klima začíná ovlivňovat migrační trasy a cykly, jsou také zahrnuty.

Stepní orel, egyptský sup a divoký velbloud se řadí na seznam 70 druhů, které se od poloviny 90. let staly ohroženějšími.

To je ve srovnání s pouhými 14 druhy, které se dočkaly zlepšení v oblasti ochrany, jako jsou modré a velrybí velryby, orel mořský a lyska černá.

Jen 3% rybích druhů v rámci Rámcové smlouvy o migrujících druzích je považováno za bez nebo s nízkým rizikem vyhynutí, s migrujícími žraloky, rejnoky a jesetry s nejvyšším rizikem, jejichž populace se za posledních 50 let snížila o 90%.

Generální tajemník OSN a výkonný ředitel UNEP Inger Andersen vyzval k naléhavým opatřením.

„Dnešní zpráva přináší důkazy, že neudržitelné lidské činnosti ohrožují budoucnost migrujících druhů – tvorů, kteří nejenže slouží jako ukazatele změny životního prostředí, ale hrají klíčovou roli při udržování funkce a odolnosti složitých ekosystémů naší planety“, řekl Andersen.

„Mezinárodní společenství má příležitost přeložit nejnovější vědecké poznatky o tlacích, kterým jsou migrující druhy vystaveny, do konkrétních opatření na ochranu. Vzhledem k kritické situaci mnoha těchto zvířat si nemůžeme dovolit odkládat a musíme spolupracovat na realizaci doporučení“, dodal.

ČÍST  Agentura OSN uvedla, že neměla tušení, že pod jejím sídlem v pásmu Gazy se nachází přímo nervové centrum Hamasu.

Mezi doporučeními je silnější a rozšířenější boj proti nelegálnímu a neudržitelnému lovu migrujících druhů, včetně nechtěného lapání nezaměřených druhů, větší úsilí při identifikaci, ochraně, propojení a účinnému řízení klíčových míst migrujících druhů a naléhavá opatření k zajištění druhů s nejvyšším rizikem vyhynutí.

Zpráva také vyzývá k rozšíření úsilí o boj s hlubokými dopady změny klimatu, znečištění – světelného, hlukového, chemického, plastového – a invazivních druhů, stejně jako rozšíření Rámcové smlouvy o migrující druhy na více ohrožených druhů pro zvýšení národního a mezinárodního povědomí.

Tři ze čtyř druhů uvedených v Rámcové smlouvě o migrujících druzích jsou postiženy ztrátou přirozeného prostředí, degradací a fragmentací způsobenou zemědělstvím, dopravou a růstem energetické infrastruktury a 70% je postiženo nadměrným vykořisťováním.

Andersen řekla, že mezinárodní spolupráce musí jít nad rámec vládní úrovně, kterou stanovuje Rámec smlouvy o migrujících druzích, a musí zahrnovat opatření v soukromém sektoru a dalších aktérech, protože hrozby, kterým migrující druhy čelí, jsou globálními pohony změny životního prostředí, které ovlivňují ztrátu biodiverzity i změnu klimatu.

Podle zprávy by měla být klíčovou prioritou mapování a přijímání vhodných opatření ke ochraně 5 000 z 10 000 důležitých hnízdišť, zastávek a oblastí pro migrující druhy, které v současné době nejsou označeny jako chráněná nebo zachovávaná území.

„Migrující druhy závisí na různých specifických prostředích v různých obdobích svého životního cyklu. Pravidelně cestují, někdy i tisíce mil, aby se dostaly na tato místa,“ řekla výkonná tajemnice Rámcové smlouvy o migrujících druzích Amy Fraenkel.

„Na své cestě čelí obrovským výzvám a hrozbám, stejně jako na svých cílových místech, kde se rozmnožují nebo živí.

„Tato přelomová zpráva pomůže podpořit nezbytná politická opatření, aby migrující druhy nadále prosperovaly po celém světě“, dodala.